FÖRE                                  EFTER

Så här befann sig Petterssonskan strax innan jag
förvärvade henne, UNDER VATTNET.
Hur hon blev efter det kan du se på bilden till höger.
Båtens namn vid förvärvandet var Vargas,
 jag döpte om henne till MDM FLOD 1.2012-02-11
 Copyright © Bj.Art.Gallery.2000. All Rights Reserved.